TRANSPORT PLAHUTA ERVIN PLAHUTA S.P.


BRANIK 217
5295 BRANIK
Davčna številka: 13112562
Matična številka: 3001415000
Šifra dejavnosti: 49.410
Dejavnost: Cestni tovorni promet

Podatki o številkah transakcijskih računov do 30.6.2010:
  • SI56 044440112774441 (Nova KB Maribor)