ZORLI DAVORIN S.P.- ALINEA RAČUNALNIŠKE IN POSLOVNE STORITVE


GORIŠNICA 80
2272 GORIŠNICA


Davčna številka: 79290914
Matična številka: 1328921000
Šifra dejavnosti: 18.130
Dejavnost: Priprava za tisk in objavo

Podatki o številkah transakcijskih računov do 30.6.2010:
  • SI56 021500255004748 (Nova LB Ljubljana)
  • SI56 042290110493642 (Nova KB Maribor)